ภาพกิจกรรม
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษามัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา สพม.ขก กรรมการประเมินสัมฤทธิผล และนายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการประเมินสัมฤทธิผล ณห้องประชุมโรงเรียนแก่รนครวิทยาลัย จำนวน 3 รายได้แก่
1.นางสาวสุภลักษณ์  บรรดาศักดิ์  ผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
2.นายญาณวรรน์  ธนพงศ์ไพสิฐ    ผอ. โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
3. นายพิพัฒน์พงศ์  บุญอนันต์      ผอ. โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2564,09:59   อ่าน 242 ครั้ง